…tamo gdje nastaju predivne fotografije…

Foto Luigi je tijekom rujna 2017. započeo provedbu projekta:

Nabava opreme i tehnologije za razvoj novih usluga i proizvoda

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: E-impuls – K.K.03.2.1.06

Sažetak: Projektom nabavke opreme omogućava se obrtu kreiranje novih usluga u segmentu multimedijalnih sadržaja i njihovu brzu distribuciju do kupaca. Obrt će zadržati postojeću razinu zaposlenosti uz kontinuirani rast prihoda na godišnjoj razini od 20%. Smanjiti će emisiju štetnih onečišćenja promjenom tehnologije izrade fotografija te ujedno smanjiti potrošnju el.energije za 30%. Projekt omogućuje konkurentnost na tržištu u narednih pet godina poslovanja.

Šifra/Kod projekta: KK.03.2.1.06.0227
Razdoblje provedbe projekta: 09/2017. do 08/2018.
Ukupna vrijednost projekta: 310.597,70 kuna
Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 305.347,70 kuna
Iznos koji sufinancira EU: 259.545,54 kuna

Ciljevi projekta:
• zadržavanje postojeće razine zaposlenosti
• povećanje prihoda poslovanja

Kontakt za više informacija:

Foto Luigi, obrt za fotografiju i multimediju

M. Tita 90/2, Opatija, Hrvatska
Tel. +385 (0)51/271-491
E-mail:info@fotoluigi.hr
www.strukturnifondovi.hr

Operativni program konkuretnost i kohezija (.pdf)
Sadržaj ovih stranica isključiva je odgovornost obrta Foto Luigi