…tamo gdje nastaju predivne fotografije…

Pust je tu, a s njime i naše galerije fotografija karnevalskih događaja po Liburniji!

U našim galerijama pogledajte karnevalske povorke, zvončarske krugove , smotre, natjecanja, rallyje i naravno legendarnu Balinjeradu!

20.2.2015. Dodana je Zvončarska smotra u Matuljima!

Raketa M Draga i Smotra zastava | Paljenje Pusta Opatija

Krug Zvončari Žejane i Mune | Krug Zvončari Principi

Krug Rukavački zvončari i maškare na Pusni utorak | Kandalora 2015 Mošćenice

Zvončarska smotra Matulji

Prijem   Vrtić i maškare   Zvončari Album 1   Zvončari Album 2

Maškarani klapski maraton | Krug Mučićeveh zvončari i maškar na Pusnu nedeju

Krug Brežanskeh zvončari na Pusni pondejak | Krug Brežanskeh zvončari pul Frančići

Riječka karnevalska povorka | Krug Brgujski zvončari i mačkare

Krug Zvončari Frlanija | Balinjerada  Album 1   Album 2   Album 3

Mića zvončarska smotra Rukavac   Album 1   Album 2

Lovranska povorka   Album 1   Album 2  Album 3

Dječja karnevalska povorka  Album 1  Album 2

Karnevalski bal Grada Opatije | Krug Zvončari Vlahov Breg

Krug Mučićevi zvončari i maškare | Krug Zvonejski zvončari

Krug Rukavački zvončari | Izložba karići i Pusti Šporer Opatija

Rally maškaranih oktanaca | Antonja na Zvonećoj

Dizanje Pusta Brgud | Dizanje Pusta Lovran

Dizanje Pusta Opatija | Izložba Gojko i kumpanija

Dizanje Pusta Matulji